PROJECT INHOUD

aboutHet Horizon-project van Universiteit Gent is een kennisplatform rond de ontwikkeling van duurzame renovatie van residentiële hoogbouw in private eigendom.

Verschillende faculteiten en onderzoeksgroepen werken rond verschillende deelaspecten zoals bouwfysica, architectuur, stedenbouw, communicatie en financiën. Op basis van een stevige achtergrond en wetenschappelijk onderzoek zijn er reeds verschillende innovatieve concepten en oplossingen ontwikkeld en geëvalueerd.

Horizon verwijst niet alleen naar het prachtige uitzicht vanuit de appartementen en de aanzienlijke impact van deze gebouwen op het uitzicht, maar horizon verwijst ook naar een blik op de toekomst.


PROBLEEMSTELLING

Gevel Etrimo
Breughel Park Residentie II door Etrimo (Zellik, Brussel)

Geschiedenis

Het hoogbouwmodel werd na de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebruikt als een strategie om te beantwoorden aan de woningnood in Brussel en Vlaanderen. Deze woningnood was ontstaan ten gevolge van de vernietiging tijdens de oorlog en de babyboom erna. Industriële bouwmethoden maakten het mogelijk om een grote hoeveelheid woningen te bouwen. Deze waren een hele verbetering in vergelijking met de huizen van voor de jaren vijftig. De verbetering van hygiëne is een van deze voordelen.

Modernistische Ideologie

De modernistische ideologie achter deze typologie geeft de voorkeur aan individualiteit, flexibiliteit en collectiviteit in de woningbouw. Alle activiteiten die niet strikt essentieel zijn voor het leven, werden verbannen uit de privé-eigendom en geïmplementeerd in collectieve ruimten. Mooie voorbeelden van modernistische principes zijn Unité d’habitation in Marseille (Le Corbusier), Ieder Zijn Huis in Evere (Willy Van der Meeren) en de high-rise in Het Kiel (Renaat Braem).

Uitdagingen

icons-website

Tegenwoordig blijven er nog heel wat kopieën en restanten van de modernistische hoogbouw over. De infrastructuur is vaak verouderd en de technische installaties zijn inefficiënt. Het modernistische idee werkt niet goed. Collectieve ruimtes zijn vaak niet voorzien en wanneer ze toch bestaan, zijn ze niet meer in gebruik. Daarnaast voldoen de meeste gebouwen niet meer aan de normen en regelgeving (zoals brandveiligheid, thermische prestaties en akoestische prestaties). In veel gebouwen behoort elk appartement toe aan een andere eigenaar. Meerdere eigenaren in één bouwblok bemoeilijkt grondige renovatie in veel gevallen. Tot slot, de renovatie van deze woonblokken is een complex proces dat afgeremd wordt door een aantal praktische, technische, financiële, organisatorische en juridische obstakels.

Daarentegen hebben de woontorens een aantal aanzienlijke voordelen. Veel van deze gebouwen hebben een interessante stedelijke locatie en sommige zijn gelegen in een groene omgeving. Bovendien is het zicht vanuit deze gebouwen op de omgeving geweldig. Deze en andere voordelen bevorderen het potentieel van deze hoogbouw en opent mogelijkheden voor grondige renovaties.


MISSIE

De Horizon kennishub van Universiteit Gent streeft ernaar een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek in verband met de renovatie van de naoorlogse woonblokken in private eigendom te presenteren.

Het Horizon project voorziet een eerste stap in de omgang met deze zogenaamde ‘wicked’ problemen of multidimensionale problemen met een complexe onderlinge afhankelijkheid. Aangezien deze problemen een interdisciplinaire aanpak vereisen, hebben elf professoren van de Universiteit Gent besloten hun krachten te bundelen.

Universiteit Gent voert geavanceerd, wetenschappelijk onderzoek uit en biedt excellent onderwijs aan. Vanwege het belang van dit onderwerp, zowel voor technologie als voor de samenleving, is dit interdisciplinaire project een voor de hand liggende stap om deze uitdaging aan te gaan.


TEAM

Project Management

Nathan Van Den Bossche
Nathan Van Den Bossche
Manager Horizon UGent

job-title-3

Kristel Dewulf
Kristel Dewulf
Innovation Coach

job-title-3

Marc De Kooning
Marc De Kooning
Manager Solar Decathlon

job-title-3


Virginie Vileyn
Virginie Vileyn
Project Manager 2016-2017
Michiel Desplenter
Michiel Desplenter
Project Manager 2016-2017
Jonas Opsomer
Jonas Opsomer
Project Manager 2016-2017
Laure De Maeseneer
Laure De Maeseneer
Project Manager 2016-2017

Scientific Staff

Nathan Van Den Bossche
Nathan Van Den Bossche
Professor Building Science

job-title-3

Katrien Maroy
Katrien Maroy
Scientific Staff

job-title-3

Michel De Paepe
Michel De Paepe
Professor Thermodynamics

job-title-3

Arnold Janssens
Arnold Janssens
Professor Building Physics

job-title-3

Hugo Monteyne
Hugo Monteyne
Scientific Staff

job-title-3

Jelle Laverge
Jelle Laverge
Building physics

job-title-3

Elisa Van Kenhove
Elisa Van Kenhove
PhD Student

job-title-3

Klaas Calle
Klaas Calle
PhD Student

job-title-3

Wim Boydens
Wim Boydens
Professor Technical Installations

job-title-3

Johan Albrecht
Johan Albrecht
Professor Environmental Economy

job-title-3

Pieter Pauwels
Pieter Pauwels
Professor BIM

job-title-3

Marijke Steeman
Marijke Steeman
Professor Building Physics

job-title-3

Hendrik Slabbinck
Hendrik Slabbinck
Prof Marketing

job-title-3

Wouter Decorte
Wouter Decorte
Professor Structural Design

job-title-3

Ruben Verstraeten
Ruben Verstraeten
Post-doctoral researcher

job-title-3

Jan Moens
Jan Moens
Professor Building Science

job-title-3

Michiel Dehaene
Michiel Dehaene
Professor Urban Planning

job-title-3

Communication & PR

Leen Veldeman
Leen Veldeman
Communication

job-title-3

Former Staff

Nils Monsieur
Nils Monsieur
Project Manager 2015-2016
Koen De Vogelaere
Koen De Vogelaere
Project Manager 2015-2016